Наредби Файлове
Наредба за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Белово Naredba-za-ednokratni-finansovi-pomoshti
Наредба за издаване на „Карти за паркиране на хора с увреждания“, престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания живеещи на територията на Община Белово Naredba-karti-za-parkirane
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг Naredba-za-poemane-na-obshtinski-dulg
Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, опазването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Белово Naredba_otpadaci
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци / кучета и котки/ на територията на Община Белово и действия за ограничаване популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки. Naredba-za-pridobivane-pritejavane-i-otglejdane-na-jivotni
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белово Naredba-3-1
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово naredba-md
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белово Naredba-6
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Белово Naredba-4
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово Наредба за обществения ред
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи IV, V и VI категория или части от тях от община Белово Naredba-2
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Naredba-8
Наредна за условията и реда на финансово подпомагане на спортните клубове в община Белово Naredba-7
Наредба за устройството и работа на органите за приватизация и следприватизанионен контрол Naredba-5
Наредба за записване в детски градини Naredba detski gradini

 

 

 
 
Copyright © 2016 Общински съвет Белово. All Rights Reserved.