Решения на Общински съвет Белово.

Решения на Общински съвет Белово - 2015 година
Решения на Общински съвет Белово - 2016 година
Решения на Общински съвет Белово - 2017 година
Решения на Общински съвет Белово - 2018 година
Решения сесия на 30.01.2019г.
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
630 631 632 633 634 635 636 637    
Решения сесия на 28.02.2019г.
638 639 640 641 642 643        
Решения сесия на 28.03.2019г.
644 645 646 647 648 649 650 651 652  
Решения сесия на 30.04.2019г.
653 654 655 656 657 658        
Решения сесия на 31.05.2019г.
659 660 661 662 663 664 665      
Решения сесия на 27.06.2019г.
666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685
Решения сесия на 29.07.2019г.
686 687 688 689 690 691 692 693 694 695
696                  

 

 

 
 
Copyright © 2016 Общински съвет Белово. All Rights Reserved.