Общински съвет – Белово, мандат 2015 – 2019 г.

Име, презиме, фамилия

Васил Петров Савов – Председател на ОбС-Белово
Атанас Павлов Тасев
Борис Николов Дангов
Георги Спасов Генов
Десислава Василева Йорданова
Димитър Иванов Йорданов
Еленко Страхилов Ветренски
Иван Цветанов Магаранов
Любомир Георгиев Калайджийски
Мая Димитрова Гераксиева
Стефан Василев Якимов– Зам.председател на ОбС-Белово
Стойко Стойчев Стефанов
Тома Иванов Малинов

 

 

 
 
Copyright © 2016 Общински съвет Белово. All Rights Reserved.