Заседания на ОБС Белово График на постоянните комисии
12.11.2015-извънредна сесия График на постоянните комисии
27.11.2015-редовна сесия  
03.12.2015-извънредна сесия  
11.12.2015-извънредна сесия  
14.12.2015-извънредна сесия  
29.12.2015-редовна сесия  
11.01.2016-извънредна сесия  
28.01.2016-редовна сесия  
12.02.2016-извънредна сесия  
26.02.2016-редовна сесия  
25.03.2016 – редовна сесия  
31.05.2016 - редовна сесия  
30.06.2016 - редовна сесия  
28.07.2016-редовна сесия  
16.08.2016-извънредна сесия  
21-09-2016-редовна сесия  
26.09.2016-извънредна сесия  
28.10.2016-редовна сесия  
15.11.2016-извънредна сесия  
30.11.2016-редовна сесия  
29.12.2016-редовна сесия  
27.01.2017-редовна сесия  
24.02.2017-редовна сесия  
07.04.2017-извънредна сесия  
18.04.2017-извънредна сесия  
28.04.2017-редовна сесия  
22.05.2017-извънредна сесия  
29.05.2017-редовна сесия  
30.06.2017-редовна сесия  
21.07.2017-извънредна сесия  
28.07.2017-редовна сесия  
29.09.2017-редовна сесия  
31.10.2017-редовна сесия  
30.11.2017-редовна сесия  
08.12.2017-извънредна сесия  
28.12.2017-редовна сесия  
31.01.2018-редовна сесия  
28.02.2018-редовна сесия  
30.03.2018-редовна сесия  
27.04.2018-редовна сесия  
11.05.2018-извънредна сесия  
30.05.2018-редовна сесия  
22.06.2018-извънредна сесия  
28.06.2018-редовна сесия  
20.07.2018-извънредна сесия  
27.07.2018-редовна сесия  
28.09.2018-редовна сесия  
31.10.2018-редовна сесия  
30.11.2018-редовна сесия  
20.12.2018-редовна сесия  
28.02.2019-редовна сесия  
28.03.2019-редовна сесия  
30.04.2019-редовна сесия  
31.05.2019-редовна сесия  
27.06.2019-редовна сесия  
29.07.2019-редовна сесия  

 

 

 
 
Copyright © 2016 Общински съвет Белово. All Rights Reserved.