Председател на Общински съвет Белово 

Васил Петров Савов – 0879 15 56 69

 

 

 
 
Copyright © 2016 Общински съвет Белово. All Rights Reserved.