Разпределение на общинските съветници

в постоянни комисии към Общински съвет – Белово

Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие”:

 1. Стефан Василев Якимов – Председател;

 2. Десислава Василева Йорданова;

 3. Атанас Павлов Тасев.

Постоянната комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост”:

 1. Атанас Павлов Тасев – Председател;

 2. Георги Спасов Генов;

 3. Тома Иванов Малинов.

Постоянната комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство”:

 1. Тома Иванов Малинов – Председател;

 2. Любомир Георгиев Калайджийски;

 3. Стефан Василев Якимов.

Постоянната комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции”:

 1. Димитър Иванов Йорданов – Председател;

 2. Борис Николов Дангов;

 3. Иван Цветанов Магаранов.

Постоянната комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности”:

 1. Мая Димитрова Гераксиева – Председател;

 2. Десислава Василева Йорданова;

 3. Димитър Иванов Йорданов.

Постоянната комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”:

 1. Стойко Стойчев Стефанов – Председател;

 2. Еленко Страхилов Ветренски;

 3. Мая Димитрова Гераксиева.

 

 

 
 
Copyright © 2016 Общински съвет Белово. All Rights Reserved.